Šabac poslovno
Šabac poslovno
Oglašavanje firme na našem portalu
Možete registrovati firmu na našem portalu potpuno besplatno! prijavi firmu ili urediti profil Vaše firme, ako već postoji na našem portalu... preuzmi profil
Upravljanje profilom firme je, preko korisničkog panela, izuzetno jednostavno, tako da verujemo korisnicima društvenih mreža (Facebook, Instagram i slično...) neće predstavljati nikakav problem. :) U svakom momentu možete dobiti i tehničku pomoć putem email-a ili instant poruka.
Starter
 • Trajni upis firme u bazu, sa profilnom slikom
 • Brzi linkovi za pozivanje, navigaciju, posetu web strane Vaše firme
 • Personalna strana sa osnovnim podatcima
 • Galerija sa 4 slike
 • Oglasi za posao
 • Elektronska vizit karta
0 din
trajanje neograniceno
Basic
 • sve iz prethodnog paketa +
 • Personalna strana sa dodatnim podatcima
 • Galerija sa 8 slika i baner na dnu stranice
 • Registracija 2 dodatne lokacije
 • Elektronska vizit karta
450 din
mesečno
Standard
 • sve iz prethodnog paketa +
 • Profilna slika dvostruke veličine
 • Personalna strana firme sa mogućnošću promene teme
 • Galerija sa 12 slika i baneri u vrhu i dnu strane
 • Registracija 6 dodatnih lokacija
 • Dnevno osveženje grafičkih elemenata
 • Elektronska vizit karta
722 din
mesečno
Premium
 • sve iz prethodnog paketa +
 • Galerija sa 20 slika
 • Registracija 20 lokacija
 • Trenutno osvežavanja svih grafičkih elemenata neograničeno puta
 • Elektronska vizit karta
1178 din
mesečno
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem telefona 0677 318 795 ili putem email-a info@sabacposlovno.rs